Missä määrin seuraavista asioista pitäisi päättää kansallisesti jäsenvaltioissa, missä määrin EU:n eri elimissä tehtävin päätöksin:

Vuosi 2019

Kokonaan kansallisella tasolla
Pääosin kansallisella tasolla
Vaikea sanoa
Pääosin EU-tasolla
Kokonaan EU-tasolla


Ulkopolitiikka?
233519222>>
Ilmastopolitiikka?
1120124413>>
Yritysten verottaminen?
273716173>>
Maatalouspolitiikka?
264317141>>
Turvapaikkapolitiikka?
242515315>>
Koulutuspolitiikka?
4246930>>
Rahapolitiikka (esim. korkotaso)?
1225223110>>
Terveydenhuolto?
5437810>>
Luonnonsuojelu?
203313294>>
Kansalaisten tuloverotus?
48371131>>
Puolustuspolitiikka?
263718173>>
Työperäinen maahanmuutto EU:n ulkopuolelta?
263415223>>
Sosiaalipolitiikka?
35481430>>
Luonnonvarojen käytön sääntely (esim. metsät, malmivarat)?
373613112>>
Kulutuksen verottaminen (esim. arvonlisäverotus)?
304313122>>
Pankkien ja rahoitusmarkkinoiden sääntely?
1120203911>>
Työmarkkinoiden sääntely?
29451781>>
Kauppapolitiikka (kauppa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa)?
1021193910>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi