Arvioi kutakin mahdollista tulevaa tapahtumaa ja kehityskulkua erikseen sen mukaan, kuinka toivottavana pidät sen toteutumista 10 vuoden aikana:

Vuosi 2019

Hyvin toivottavaa
Melko toivottavaa
Vaikea sanoa
Melko epätoivottavaa
Hyvin epätoivottavaa


Iso-Britannia peruu päätöksensä jättää EU (Brexit)
31262598>>
EU hajoaa
67181950>>
Eurosta luovutaan ja kansalliset valuutat otetaan uudelleen käyttöön
67172544>>
Suomi luopuu eurosta
66162546>>
Ison-Britannian lisäksi myös muita maita eroaa EU:sta
711202636>>
EU kehittyy liittovaltioksi
410332628>>
Suomi eroaa EU:sta
77182147>>
Euroopan yhdentyminen pysähtyy ja EU muuttuu nykyistä löyhemmäksi valtioiden liitoksi
916312718>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi