Millaisina pidätte seuraavia keinoja Suomessa tehtävän työn lisäämiseksi:

Vuosi 2011

Erittäin hyvä keino
Melko hyvä keino
Melko huono keino
Erittäin huono keino
En osaa sanoa


Viikoittaisen työajan pidentäminen
21143432>>
Varhais- tai työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyn rajoittaminen
21845331>>
Vanhuuseläkeiän nostaminen työurien pidentämiseksi
31738402>>
Nuorten opintojen vauhdittaminen, työurien pidentäminen alkupäästä
38461231>>
Yleisen asevelvollisuuden poistaminen/muuttaminen valikoivaksi
132330296>>
Uusien taloudellisten kannustimien tarjoaminen työuriaan jatkaville iäkkäille
25481953>>
Toimet työttömyysjaksojen lyhentämiseksi
5238622>>
Vuosittaisen työajan pidentäminen lomia lyhentämällä
2530621>>
Työhyvinvoinnin ja -viihtyvyyden lisääminen
6631200>>
Työikäisen väestön lisääminen maahanmuuttoa edistämällä
52532326>>
Työttömyyskorvausten saannin ehtojen tiukentaminen
152531254>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi