Perustuslakimme mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston (hallituksen) kanssa. Silti myös muilla toimijoilla on oma roolinsa asiassa. Millaisen arvosanan ulkopolitiikan hoidosta antaisitte seuraaville?

Vuosi 2008

Erittäin hyvä
Melko hyvä
Melko huono
Erittäin huono
En osaa sanoa


Maamme ulkopolitiikka kokonaisuutena
7741005>>
Presidentti Tarja Halonen
28471345>>
Pääministeri Matti Vanhanen
10492657>>
Ulkoministeri Ilkka Kanerva
164617414>>
Puolustusministeri Jyri Häkämies
525331718>>
Nykyinen Vanhasen (porvari)hallitus kokonaisuutena
64327912>>
Edellinen Vanhasen ns. punamultahallitus
34826317>>
Sitä edeltävä Lipposen (toinen) ns. sinipunahallitus
64222620>>
Edellisten hallitusten ulkoministeri Erkki Tuomioja
184020712>>
Ulkoministeriön virkamiehistö
43315343>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi