EU:n viime vuosien kehityksestä on esitetty erilaisia, osin ristiriitaisiakin arvioita. Onko unioni ja sen toiminta Teidän nähdäksenne muuttunut jollakin tavoin viime aikoina?

Vuosi 2008

Vahvistunut
Ennallaan
Heikentynyt
En osaa sanoa


Unionin päätöksenteon toimivuus (päätöksentekokyky)
4383816>>
Jäsenmaiden kansallinen itsekkyys, 'kotiinpäinveto'/jarrutus päätöksissä
5921611>>
EU:n vahvuus taloudellisena toimijana maailmassa
19511313>>
EU:n vahvuus poliittisena toimijana maailmassa
13571413>>
EU:n ja Venäjän suhteet
7433116>>
Unionin avoimuus/toiminnan läpinäkyvyys
4393716>>
Suurten jäsenmaiden vaikutusvalta
701828>>
Suomen vaikutusvalta
128617>>
Suomen harjoittaman EU-politiikan onnistuneisuus yleisesti ottaen
3414212>>
Suomalaisten luottamus EU:hun ja sen toimintaan
327608>>
Oma luottamuksenne EU:hun ja sen toimintaan
634525>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi