Poliittisten päättäjiemme asialistalla on useita Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavien asioiden käsittelemistä/ratkaisemista?:

Vuosi 2008

Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vähemmän tärkeä
En osaa sanoa


Venäjän kaasun ja öljyn vientiin liittyvät ympäristökysymykset
652733>>
Venäjän puutullit ja muut kaupan esteet
662633>>
Suomen ja Venäjän välisen rekka- ja muun tavaraliikenteen sujuvuus
732122>>
Työvoiman liikkuvuuden edistäminen Venäjältä Suomeen
628585>>
Suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksien turvaaminen Venäjällä
404295>>
Venäläisten yritysten toiminta ja yritysostot Suomessa
1135457>>
Pietarin alueen Itämerelle aiheuttama ympäristökuormitus
811322>>
Venäjän lisääntynyt sotilaallinen aktiviteetti lähialueilla
4137136>>
Venäläisen energian toimitusvarmuus Suomeen
513655>>
Baltian maiden ja Venäjän väliset suhteet
3346136>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi