Missä määrin seuraavat euron käyttöönoton väitetyt seuraukset vastaavat käsityksiänne:

Vuosi 2012

Pitkälti/täysin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei lainkaan


EU-maiden kansalaisten yhteenkuuluvuus on vahvistunut yhteisen valuutan myötä
125311204>>
Eurosta on tullut maailmanvaluuttana vahva kilpailuja dollarille
274912111>>
EU:sta on tullut maailmassa USAn veroinen vaikuttaja
73323325>>
EU:n kehitys kohti liittovaltiota on edennyt yhteisen valuutan myötä
73837162>>
Taloudelliset yhteydet (sijoitukset, yrityskaupat, ym.) EU-maiden kesken ovat lisääntyneet
17512560>>
EU-maiden talouspolitiikka on yhtenäistynyt/yhdentynyt euron seurauksena
74526202>>
EU-maat ovat jakaantuneet haitallisesti 'kahden kerroksen väeksi'
22452480>>
Suomen vaikutusmahdollisuudet EU:ssa/painoarvo Euroopassa on kasvanut
42926337>>
Euromaat ovat ajautuneet umpikujaan, josta ulospääsy käy kalliiksi
26372881>>
Euron myötä korot ovat pysyneet alhaisina ja hintojen nousu/inflaatio kohtuullisena
31362374>>
Suomen asema ja painoarvo maailmassa ovat kohentuneet
72928306>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi