Keskustelussa Suomen mahdollisesta NATO-jäsenyydestä on tuotu esiin erilaisia hyöty- ja haittanäkökohtia. Millainen vaikutus NATO-jäsenyydellä Teidän nähdäksenne olisi seuraaviin asioihin maassamme?

Vuosi 2008

Lisäisi
Ei muuttaisi
Vähentäisi
En osaa sanoa


Suomen kansainvälinen vaikutusvalta
21461613>>
Suomen ulkoinen/sotilaallinen turvallisuus
34282014>>
Suomen kansainvälisen aseman selkeys
29361813>>
Suomen suhteet Venäjään
3186411>>
Suomen suhteet Yhdysvaltoihin
5429311>>
Kyky torjua Venäjän sotilaallisen voimankäytön uhka
37331017>>
Uhka, että Suomi joutuisi sotilaallisen voimankäytön kohteeksi
43291113>>
Sotilaidemme osallistuminen vaarallisiin kriisinhallintatehtäviin
721527>>
Puolustusmenojen osuus valtion budjetissa
749311>>
Suomen tiedonsaanti turvallisuusuhista
4534413>>
Uhka, että Suomi joutuisi terrori-iskujen kohteeksi
5727310>>
Maamme mahdollisuudet toimia kansainvälisten kriisien välittäjätehtävissä
26382012>>
Tarve säilyttää yleinen asevelvollisuus
20422212>>
Kansallinen itsemääräämisoikeus
530539>>
Maamme kauppasuhteet muihin maihin
8601018>>
Suomalaisten maanpuolustustahto (ja isänmaallisuus)
8413810>>
Suomalaisten turvallisuudentunne
27282616>>
Henkilökohtainen turvallisuudentunteenne
19313610>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi