Talouden globalisaation vaikutuksista suomalaisten työllisyyteen on esitetty erilaisia näkemyksiä. Miten seuraavat lausumat sopivat Teihin henkilökohtaisesti?

Vuosi 2008

Pitää paikkansa
Ei pidä paikkaansa
En ole/ole ollut työelämässä
En osaa sanoa


Olen joskus hoitanut työtehtävää, joka sittemmin siirrettiin ulkomaille
971125>>
On uhka, että työpaikkani siirtyy lähiaikoina Suomesta ulkomaille
667176>>
Työtehtäväni ovat sellaisia, että niitä on vaikea siirtää Suomesta minnekään
5124146>>
Olen työtehtävieni puitteissa toistuvasti yhteydessä ulkomaille
1654204>>
Uskon, että saisin osaamistani paremmin vastaavaa palkkaa ulkomailla
28401414>>
Globalisaatio on vahvistanut oman alani työllisyyttä/työpaikkani säilymistä
15501317>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi