Ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen maahamme muodostetaan uusi hallitus. Miten seuraavien asioiden tulisi mielestänne painottua tulevan hallituksen toiminnassa verrattuna maassamme viime vuosina harjoitettuun politiikkaan?

Vuosi 2007

Paljon enemmän
Hieman enemmän
Kuten nykyisin
Hieman vähemmän
Paljon vähemmän
En osaa sanoa


Työllisyyden parantaminen/työttömyyden vähentäminen
533214101>>
Valtiontalouden hoitaminen, tarkka taloudenpito
233436204>>
Valtion velan vähentäminen
122747517>>
Valtionyhtiöiden yksityistäminen, osakkeiden myynti sijoittajille
2822243212>>
Verotuksen alentaminen
253226953>>
Köyhyyden poistaminen, syrjäytymisen estäminen
533311111>>
Sosiaaliturvan kehittäminen yleensä
323526411>>
Maamme NATO-jäsenyyden edistäminen
9918133913>>
Terveydenhuollon kehittäminen, hoidonsaannin turvaaminen
543311001>>
Koulutuksen kehittäminen, koulutukseen panostaminen
293631201>>
Ympäristönsuojelu
272836611>>
Palkansaajien asema, työelämän kehittäminen
264028312>>
Yrittäjyyden edistäminen, yritystoiminnan vahvistaminen
274027313>>
Työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen
173433735>>
Sosiaaliturvan väärinkäytön estäminen
432820323>>
Kasvukeskusten ongelmien helpottaminen
133538617>>
Maaseudun ja syrjä-alueiden ongelmien helpottaminen
373720313>>
Rikollisuuden torjunta
472723111>>
Ulkomaalaisten/siirtolaisten maahanmuuton edistäminen
4154317164>>
Markkinaehtoisuuden ja kilpailun edistäminen
620481359>>
EU-asiat, aktiivisuus unionin kehittämisessä (laajentuminen ym.)
3124220168>>
Yritystoiminnan sääntely ja valvonta
616491659>>
Kuntien talouden ja palvelujen turvaaminen
324320202>>
Kehitysyhteistyö, kehitysmaiden auttaminen
820461582>>
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen
242839622>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi