Arvioikaa seuraavia yhteiskunnallisia vaikuttajia erikseen sen mukaan, pidättekö kyseisen vaikuttajan valtaa maassamme tällä hetkellä liian suurena, sopivana vai liian pienenä?

Vuosi 2007

Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Ammattiyhdistysliike
315415>>
Eduskunta
117316>>
Euroopan unioni, EU
70273>>
Hallitus
13807>>
Kirkko
226612>>
Kuntien päätöksentekijät
136423>>
Luonnonsuojelijat
344422>>
Ns. markkinavoimat
57394>>
Oikeuslaitos
67124>>
Pankit
40582>>
Perhe
14950>>
Poliisi
45936>>
Poliittiset puolueet
35605>>
Puolustusvoimat
77815>>
Suuryritykset
62352>>
Tasavallan presidentti
76230>>
Tiedotusvälineet, media
64332>>
Työnantajajärjestöt
33617>>
Virkamiehistö
32653>>
Yksityinen kansalainen
12772>>
Yleensä kansalaisjärjestöt
45838>>
Yliopistot ja korkeakoulut
47026>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi