Miten seuraavat veropoliittiset väitteet ja uudistusehdotukset vastaavat Teidän henkilökohtaista mielipidettänne?

Vuosi 2007

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Verotus Suomessa on kaiken kaikkiaan liian ankaraa
611920>>
Mikäli palkkaverotusta alennettaisiin, työllisyys paranisi merkittävästi
374221>>
Verojen alentaminen uhkaisi välttämättömien hyvinvointipalvelujen rahoitusta
453123>>
Korkea palkkatuloverotus saa monet ns. osaajat jättämään Suomen
463024>>
Jos joku huippupalkkainen lähtee maastamme hieman enemmän ansaitakseen, lähteköön vain
601920>>
Mikäli palkkaverotusta ei alenneta, suuryritykset siirtävät pääkonttoreitaan ulkomaille
433918>>
Verotus maassamme on kohtuullista sillä saatavaan sosiaaliturvaan/yhteiskunnan palveluihin nähden
422731>>
Verotus kohdentuu eri tulomuotoihin (palkka-, pääoma- ym. tulot) pääpiirteissään oikeudenmukaisesti
163054>>
Eri tulotasoilla palkkaverotus (veroprogressio) on nykyisin oikeudenmukaista
282943>>
Yritysverotus on maassamme liian korkealla tasolla
295021>>
Pääomatulojen verotus on maassamme liian korkealla tasolla
263143>>
Palkkatulojen (ml. eläketulot) verotus on maassamme liian korkealla tasolla
701911>>
Keveämpi verotus lisäisi kansalaisten työhaluja ja kannustaisi yrittämään
652411>>
Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus ja palvelut ovat hyvä vastine verorahoille
612514>>
Verotuksen kautta tasataan väestöryhmien välisiä toimeentuloeroja liian paljon
203347>>
Veronkierto on nyky-Suomessa yleistä ja siihen perustuva ns. harmaa talous laajamittaista
523613>>
Veronkierto on vakava rikos, josta pitäisi säätää nykyistä kovempia rangaistuksia
65279>>
Suomen kokonaisverotus tulisi alentaa EU-maiden keskimääräiselle tasolle
583012>>
Tehokkaasti toimien hyvät julkiset palvelut voitaisiin taata nykyistä kevyemmällä verotuksella
493516>>
Korkea veroaste kuuluu pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntamalliin, ja tulee siksi hyväksyä
273241>>
Jos veroja alennettaisiin, suomalaisilla olisi varaa kustantaa itse nyt maksutta saamansa palvelut
203446>>
Verotuksen painopistettä tulisi siirtää työn verottamisesta kuluttamisen verottamiseen
493417>>
Veronalennusten myötä kokonaisverotulot kasvaisivat lisääntyneen toimeliaisuuden seurauksena
374815>>
Verotusta ei tule alentaa, jos se johtaa sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden heikkenemiseen
701614>>
Koen oman verotukseni epäoikeudenmukaisen korkeaksi
422434>>
Veroja maksamalla koen hyödyttäväni yhteiskuntaa ja kantavani vastuuni sen kehittämisestä
691813>>
Verotusjärjestelmämme olennainen muuttaminen on poliittisesti mahdotonta
194338>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi