Miten seuraavien arvojen ja periaatteiden tulisi Teidän mielestänne painottua suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä?

Vuosi 2007

Nykyistä enemmän
Kuten nykyisin
Nykyistä vähemmän
En osaa sanoa


Yksilön arvostus ja aloitteellisuuden tukeminen
692714>>
Sosiaalinen ja taloudellinen tasa-arvo
623332>>
Perinteisten arvojen kunnioitus
494253>>
Valmius rohkeisiin uudistuksiin
464347>>
Moniarvoisuus, suvaitsevaisuus, vapaamielisyys
3946114>>
Kilpailun ja yrittämisen vapaus
435044>>
Valtion ja kuntien omistus ja osallistuminen yritystoimintaan
23501611>>
Yksilön vastuu omasta hyvinvoinnistaan
435043>>
Yhteiskunnan vastuu ja huolenpito yksilöstä
434583>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi