Miten seuraavat väitteet naisten asemasta työelämässä ja yhteiskunnassa vastaavat Teidän henkilökohtaista mielipidettänne?

Vuosi 2007

Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Äidin rooli on niin vaativa, että se antaa hyvät valmiudet työelämän johtotehtäviin
293536>>
Naiset tekevät yleensä paremmin harkittuja päätöksiä kuin miehet
344521>>
Naiset ovat tuoneet inhimillisiä arvoja liike-elämän ja yhteiskunnan päätöksentekoon
68249>>
Naispoliitikot ovat aivan yhtä kovaluonteisia ja laskelmoivia kuin miestoverinsakin
573013>>
Kiintiöt (esim. yritysten hallinnossa) ovat tehokas keino edistää sukupuolten tasa-arvoa
313336>>
Naiskiintiöt ovat väärä tapa edistää naisten asemaa/urakehitystä työelämässä
493021>>
Elinkeinoelämällä on paljon opittavaa siitä, miten naiset ovat edenneet politiikassa
335512>>
Naisten asema on Suomessa parempi kuin EU-maissa keskimäärin
69283>>
Naiset etenevät urallaan usein vain siksi, että he ovat naisia
112366>>
Naisen pitää olla paljon parempi saavuttaakseen saman aseman kuin mies
622017>>
On väärin, ettei nainen vieläkään aina saa samasta työstä samaa palkkaa kuin mies
8983>>
Naisten rooli suomalaisen yhteiskunnan kehittämisessä on aina ollut ratkaisevan tärkeä
69256>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi