Miten seuraavat sopivat kuvaamaan käsitystänne EU:sta:

Vuosi 2012

Sopii hyvin
Toisaalta sopii, toisaalta ei
Sopii huonosti
Don't know


Kertoo avoimesti tavoitteistaan ja toiminnastaan
844410>>
Lujittaa rauhan säilymistä Euroopassa
493870>>
Ottaa ympäristönsuojelun vakavasti
2850150>>
Demokraattinen
1550270>>
Salailee asioita
2545200>>
Tasoittaa Euroopan maiden hyvinvointi- ja elintasoeroja
1645320>>
Toimii vahvojen ehdoilla
523570>>
Tarpeellinen Saksan ylivaltapyrkimysten estämiseksi
1732320>>
Korostaa liikaa taloudellisia arvoja, laiminlyö sosiaalisia
3342140>>
Byrokraattinen
761340>>
Uhka pienten maiden kansalliselle olemassaololle
3231280>>
Nykyajan Neuvostoliitto, epäonnistumaan tuomittu utopia
1326460>>
Toimii vain taloudellisesti hyvinä aikoina, riitautuu huonoina
3339170>>
Vahvistaa Euroopan asemaa maailmanlaajuisessa kilpailussa
444280>>
Länsimaisen sivistyksen ja arvomaailman vankka puolustaja
2946160>>
Suomalaisenkin arjen (ruoka- ja tapakulttuuri, muoti, taide) rikastuttaja
2137320>>
Kansallisten kulttuurien kuihduttaja
1933370>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi