EU:ta on moitittu viime aikoina pysähtyneisyydestä. Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä Teidän nähdäksenne on EU:n toiminnan ja kehityksen esteinä?

Vuosi 2006

Hyvin suuri ongelma
Melko suuri ongelma
Vaikea sanoa
Ei kovin suuri ongelma
Ei lainkaan ongelma


Heikko johtajuus, johtajuuden puute
19402791>>
Unionin byrokraattisuus
50331210>>
Jäsenmaiden kansallinen itsekkyys, 'kotiinpäinveto' päätöksenteossa
44381230>>
Suurten jäsenmaiden liiallinen vaikutusvalta
5432830>>
Unionin laajuus, liian paljon jäsenmaita
203029163>>
Moninaisuus, liian erilaisia (eri kehitysvaiheessa olevia) jäsenmaita
234417121>>
Integraatio on viety liian pitkälle, liian moniin asioihin ulottuvaksi
26313081>>
EU:n etäisyys kansalaisista (on lähinnä eliitin toimintakenttä)
35371771>>
Kansalaisten vähäiset vaikutusmahdollisuudet, ns. demokratiavaje
36371571>>
Kansalaisia on kuultu/annettu vaikuttaa liikaa (kansanäänestykset jne.)
48263127>>
Päätöksentekojärjestelmän monimutkaisuus/tehottomuus/sekavuus
36401721>>
Ylipäätään heikosti toimivat instituutiot
23373240>>
Jäsenmaiden taloudelliset ongelmat, heikko talouskehitys
153930121>>
Todellisen yhteistyöhengen (ja yhteisten etujen ymmärtämisen) puute
30441850>>
Unionin pyrkimys puuttua liiaksi kaikenlaisiin yksityiskohtiin
46301461>>
Kansalaisten muutosvastarinta välttämättömiin uudistuksiin
82135248>>
Jo alunperin susi/utooppinen/toimimaton rakennelma
221737138>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi