Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2006 jälkipuolen ajan. Mitä Suomen ja suomalaisten Teidän mielestänne tulisi tehdä puheenjohtajuuskauden aikana?

Vuosi 2006

Erittäin tärkeä
Melko tärkeä
Vaikea sanoa
Ei kovin tärkeä
Ei lainkaan tärkeä


Keskittyä pääasiassa kansallisten etujen ajamiseen
214114182>>
Keskittyä pääasiassa koko unionia koskeviin kysymyksiin
24431892>>
Tehostaa EU:n yhteistä ympäristöpolitiikkaa
36401272>>
Jarruttaa Suomelle vähemmän tärkeitä hankkeita
1019312610>>
Edistää EU:n ja Venäjän välisiä suhteita
234616102>>
Edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa unionissa
293415154>>
Edistää EU:n yhteisten (sotilaallisten) turvatakuiden luomista
133225207>>
Edistää EU:n yhteisen työllisyyspolitiikan luomista
22451992>>
Vahvistaa kansallisten kulttuurien säilymistä elinvoimaisina
283816123>>
Tehostaa kansainvälisen rikollisuuden torjuntaa
5730630>>
Kehittää EU:n yhteistä sosiaalipolitiikkaa pohjoismaiden mallin suuntaan
27392281>>
Tehostaa unionin yhteistä kehitysyhteistyöpolitiikkaa
144127112>>
Houkutella ulkomaalaisia yrityksiä Suomeen
213121186>>
Turvata maatalouden elinkelpoisuus myös Suomessa
5629741>>
Toimia EU:n laajentumisen hyväksi
210253128>>
Vähentää virkavaltaisuutta ja hallinnon monimutkaisuutta EU:ssa
44341531>>
Edistää avoimuutta EU:n toiminnassa
5234920>>
Lähentää kansalaisia unioniin, lisätä luottamusta EU:ta kohtaan
34381762>>
Kohdentaa EU:n toiminta suuriin asioihin/linjoihin, pois nippeliasioista
42371431>>
Pyrkiä elvyttämään takaiskuja kokenut EU:n perustuslakihanke
1221341813>>
Edistää EU:n kehitystä liittovaltioksi (federaatio)
26311840>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi