Miten seuraavat väitteet ja luonnehdinnat vastaavat sitä kuvaa, joka Teillä on nykyisestä Venäjästä?

Vuosi 2006

Erittäin hyvin
Melko hyvin
Vaikea sanoa
Melko huonosti
Ei lainkaan


Hyvä naapuri ja yhteistyökumppani
43824283>>
Merkittävä sotilaallinen uhka
722282910>>
Kulttuuriltaan rikas
31441281>>
Laajentumishaluinen suurvalta
102334227>>
Kehittyvä demokratia
21733378>>
Keskusjohtoinen diktatuuri
223526103>>
Epävakaa ja arvaamaton
234021112>>
Tärkeä kauppakumppani
39431131>>
Merkittävä investointikohde suomalaisyrityksille
28441861>>
Tulevaisuudessa Suomen taloudelle 'toinen Nokia'
132539154>>
Epäluotettava sopimuskumppani
132834192>>
Kansalaiset ihmisinä miellyttäviä
143331164>>
Nopeasti kehittyvä ja vaurastuva
73029264>>
Paikallaanpolkeva takapajula
72033289>>
Pikemminkin maailmanrauhan turva kuin uhka
31344289>>
Ristiriitainen, monikasvoinen, vaikeaselkoinen
24432082>>
Eriarvoinen, suuret tulo- ja hyvinvointierot
5530721>>
Osa eurooppalaista kulttuuripiiriä
113226216>>
Ennemminkin aasialainen kuin eurooppalainen
92136256>>
Mittavien ympäristöongelmien vaivaama
5529931>>
Uudistunut syvällisesti Neuvostoliiton kaaduttua
52932265>>
Edustaa edelleen jonkinlaista (kätkettyä) kommunismia
163729113>>
Perusteettomien ennakkoluulojen ja pelkojen kohde
93133186>>
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi