Ammattiyhdistysliike on nykyisin maassamme pikemminkin yhteiskunnallisen kehityksen jarru kuin moottori


Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Syksy 2019
1421282215Tarkat
Talvi 2016
2523231613Tarkat
Talvi 2005
1119272914Tarkat
Talvi 1997
2321271911Tarkat
Talvi 1995
2023202314Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi