Suomalaisten yritysjohtajien kaivatut ominaisuudet: Lujuus, määrätietoisuus, voimakastahtoisuus

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Mainittu
Ei mainittu


Talvi 2005
6337Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi