Kuinka onnelliseksi koette oman elämänne nykyisin? Oletteko oman käsityksenne mukaan...


Hyvin onnellinen
Melko onnellinen
En kovin onnellinen
En lainkaan onnellinen
En osaa sanoa
En halua sanoa/arvioida


Talvi 2005
156613123Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi