Onko seuraava vahvuus vai heikkous Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta: Työssä olevan väestön osuus koko väestöstä (eli ns. huoltosuhde)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Selkeä vahvuus
Lievä vahvuus
Vaikea sanoa
Lievä heikkous
Selkeä heikkous


Talvi 2005
21339379Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi