Onko seuraava vahvuus vai heikkous Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta: Luovuus, innovatiivisuus, kyky keksiä ja kehittää uutta

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Selkeä vahvuus
Lievä vahvuus
Vaikea sanoa
Lievä heikkous
Selkeä heikkous


Talvi 2005
234818101Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi