Mitä uskoo äänestysaktiivisuudelle tapahtuvan tulevissa (2004) europarlamenttivaaleissa verrattuna aikaisempien vaalien 31,4 prosenttiin?


Kohoaa merkittävästi
Kohoaa hieman
Pysyy jokseenkin ennallaan
Laskee (edelleen) hieman
Laskee (edelleen) merkittävästi
en osaa sanoa


Talvi 2004
537351443Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi