Työllisyys ja sitä kautta muukin hyvinvointi maassamme riippuu ratkaisevasti vientiteollisuutemme kilpailukyvystä


Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


Syksy 2020
31451681Tarkat
Talvi 2016
35481062Tarkat
Talvi 2013
20512171Tarkat
Talvi 2009
22551571Tarkat
Talvi 2007
25531651Tarkat
Talvi 2005
26531361Tarkat
Talvi 2003
28511281Tarkat
Talvi 2001
30511261Tarkat
Talvi 1999
30481172Tarkat
Talvi 1997
284512102Tarkat
Talvi 1995
35421093Tarkat
Kevät 1993
36431081Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi