Miten suhtaudutte Suomen NATO-jäsenyyteen seuraavissa tilanteissa: Mikäli Ruotsi liittyy

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Kyllä
Vaikea sanoa
Ei


Talvi 2002
213046Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi