Tulisiko EU:n laajentua tai tiivistyä lähivuosina?


Sekä laajentua että tiivistyä
Laajentua, ei niinkään tiivistyä
Tiivistyä, ei niinkään laajentua
Ei kumpaakaan / ei laajentua eikä tiivistyä
En osaa sanoa


Talvi 2002
2014252217Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi