Miten suhtaudutte seuraaviin kansalaisliikkeisiin ja toimintaryhmiin: Radikaalit eläinten oikeuksia ajavat liikkeet (kuten ns. kettutytöt)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


erittäin myönteisesti
melko myönteisesti
neutraalisti / ei kantaa
melko kielteisesti
erittäin kielteisesti


Talvi 2001
2562662Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi