Kuinka voimakkaiksi arvioitte ristiriidat seuraavien ryhmien välillä: Teollisuus/yritykset - luonnonsuojelu

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


hyvin voimakas
melko voimakas
vaikea sanoa
melko heikko
ei esiinny lainkaan


Talvi 2001
134819190Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi