Entä siihen, että markka korvataan eurolla vuoden 2002 alussa?


erittäin myönteisesti
melko myönteisesti
neutraalisti
melko kielteisesti
erittäin kielteisesti
en osaa sanoa


Talvi 2001
7182125281Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi