Miten suhtaudutte siihen, että EU laajentuisi Itä- ja Keski-Eurooppaan / Baltiaan?


erittäin myönteisesti
melko myönteisesti
neutraalisti
melko kielteisesti
erittäin kielteisesti
en osaa sanoa


Talvi 2001
4203125156Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi