Vaikuttajan määräysvalta maassamme tällä hetkellä: Yliopistot ja korkeakoulut

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Liian paljon
Sopivasti
Liian vähän


Talvi 1999
47024Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi