Kuinka suurta luottamusta tunnette seuraavia yhteiskunnan toimijoita kohtaan: Tasavallan (nykyinen) presidentti

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin suurta
Melko suurta
Vaikea sanoa
Melko vähäistä
Hyvin vähäistä


Talvi 2009
184512159Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi