Millaisia seurauksia arvioitte EU:n laajentumisella olevan: tuo uutta liikkuvaa työvoimaa EU:n työmarkkinoille, myös Suomeen

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
todennäköistä
vaikea sanoa
epätodennäköistä


Talvi 1999
6222120Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi