EU:n tulevassa kehityksessä voidaan nähdä kaksi rinnakkaista päälinjaa, unionin laajentaminen ja unionin tiivistäminen. Tulisiko EU:n Teidän mielestänne lähivuosina...?


tieto puuttuu
sekä laajentua että tiivistyä
laajentua, ei niinkään tiivistyä
tiivistyä, ei niinkään laajentua
ei kumpaakaan/ei laajentua eikä tiivistyä
en osaa sanoa


Talvi 1999
2183417180Tarkat
Talvi 1996
17172221210Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi