Kuinka kiinnostunut Te nykyisin olette/kuinka aktiivisesti seuraatte Suomen EU-jäsenyyteen liittyviä asioita?


Erittäin kiinnostunut, seuraan aktiivisesti
Melko kiinnostunut, seuraan jonkin verran
Vain vähän kiinnostunut, en juuri seuraa
En lainkaan kiinnostunut, en seuraa lainkaan
Don't know


Talvi 2012
18492850Tarkat
Talvi 2008
10512930Tarkat
Talvi 2006
9483141Tarkat
Talvi 1999
7483541Tarkat
Talvi 1998
9493430Tarkat
Talvi 1996
7513541Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi