Kuinka tasa-arvoisia tai eriarvoisia suomalaiset mielestänne ovat: Tulonjaon/taloudellisen toimeentulon kannalta

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin tasa-arvoista
Melko tasa-arvoista
Melko eriarvoista
Hyvin eriarvoista
En osaa sanoa


Talvi 2009
22241312Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi