Miten te suhtaudutte niin maaseudun kuin kaupunkienkin asemaa ja tulevaisuutta koskeviin näkemyksiin: Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin kiihtyy lähivuosien aikana

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Samaa mieltä
Vaikea sanoa
Eri mieltä


Talvi 1997
463517Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi