Millainen vaikutus EU-jäsenyydellä on nähdäksenne tähän mennessä ollut seuraaviin asioihin maassamme: Maan henkinen ilmapiiri

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
myönteinen vaikutus
ei olennaista vaikutusta
kielteinen vaikutus
en osaa sanoa


Talvi 1996
134231130Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi