Mistä mielestänne johtuu talouden ja työllisyyden kääntyminen nopeasti huonompaan suuntaan: Markkinatalousjärjestelmän luonteen muuttuminen kovaksi kapitalismiksi

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Erittäin tärkeä syy
Melko tärkeä syy
Ei kovin tärkeä syy
Ei lainkaan tärkeä syy
En osaa sanoa


Talvi 2009
253316520Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi