Millaiseksi arvioitte maamme tilan seuraavina ajankohtina? Vuoden kuluttua

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Varsin hyvä
Melko hyvä
Melko huono
Varsin huono
En osaa sanoa


Talvi 2009
13147137Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi