Nykyinen hyvinvointi(yhteiskunta)malli: ollut viime vuosina jo liiallisenkin karsinnan ja alasajon kohteena

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Täysin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei mitenkään


Talvi 1995
193318235Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi