Nykyinen hyvinvointi(yhteiskunta)malli: uudistaminen vaatii jokaiselta omakohtaisia uhrauksia

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Täysin
Jossain määrin
Vaikea sanoa
Ei juurikaan
Ei mitenkään


Talvi 1995
23531372Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi