Miten luonnehtisitte pelkistetysti sitä, mikä lähiaikoina uskoaksenne on edessämme?


Taloustilanne kääntyy pian paremmaksi
Tilanne säilyy kohtalaisena
Korkeintaan lievä taantuma
Pitkä vaikea taantuma
Jonkinasteinen lama
Pitkä ja syvä lama
En osaa sanoa/ennakoida


Talvi 2009
21025193165Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi