Kuinka tunnusomaisia 'kansalliselle mielentilallemme' teidän mielestänne nykyisin ovat seuraavat piirteet: Kiinnostus muita maita ja kulttuureja kohtaan

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Hyvin tunnusomaista
Melko tunnusomaista
Vaikea sanoa
Ei kovin tunnusomaista
Ei lainkaan tunnusomaista


Talvi 1995
42417457Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi