Onko maamme nykyisessä markkinataloudessa mielestänne: Pitkän tähtäyksen suunnittelua

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Aivan liian paljon
Hieman liian paljon
Sopivasti
Hieman liian vähän
Aivan liian vähän
En osaa sanoa


Talvi 2009
0118462111Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi