Kuinka suuri muutos suomalaiseen yhteiskuntaan EU:n jäsenyydestä on mielestänne tähän mennessä kaiken kaikkiaan aiheutunut


tieto puuttuu
huomattavan suuri muutos
melko suuri muutos
melko vähäinen muutos
mitätön muutos/ei lainkaan muutosta
en osaa sanoa


Talvi 1995
62361640Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi