Millaiseksi otaksutte EU:n lähivuosien kehityksen ja muutosvauhdin. Onko EU:lla arvionne mukaan edessään...


tieto puuttuu
jokseenkin muuttumaton/paikallaanpysyvä vaihe
melko hitaiden ja/tai vähäisten muutosten vaihe
melko nopeiden ja/tai merkittävien muutosten vaih
todella syvällisten muutosten ja uudistumisen vai
en osaa sanoa


Talvi 1995
446266170Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi