Millainen vaikutus EU-jäsenyydellä on ollut seuraaviin asioihin maassamme: suomalaisten itsetunto / minäkuva / identiteetti

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
myönteinen vaikutus
ei olennaista vaikutusta
kielteinen vaikutus
en osaa sanoa


Talvi 1995
244614130Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi