Miten suhtaudutte siihen, että maasta tulisi EU:n jäsen: Turkki

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


tieto puuttuu
myönteisesti
vaikea sanoa
kielteisesti


Talvi 1995
1849280Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi